Skip to Content Contact Us
bg-image

הזכויות שלך

שלום, שמי עומר.

אני מתמודד עם מוגבלות נפשית. גם אני הייתי קצת מבולבל בהתחלה לגבי זכויותיי. מה הם שירותי השיקום השונים ומהיכן מתחילים. אני כאן כדי לנסות ולעשות קצת סדר ולהנגיש לכם את המידע הרלוונטי ממבט ראייתי כמתמודד שעבר תהליך של הכרת נכות בביטוח לאומי וקבלת סל שיקום.

image image
אז מה כדאי לכם לדעת? שלושה דברים חשובים:

מה זה בעצם קצבת נכות?

מי שלא יכול להשתכר מבחינה רפואית והנו תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים , זכאי לקצבה חודשית מהביטוח הלאומי הנקראת קצבת נכות כללית.

ישנם ארבעה תנאים לפיהם זכאים לקצבת נכות:

 • תושב ישראל מעל גיל 18
 • מי שאין לו הכנסה או שההכנסה שלו מעבודה היא נמוכה בכ – 60% מהשכר הממוצע במשק (פחות מ 6331 ₪ )
 • השתתפות בועדה מטעם הביטוח הלאומי אשר קובעת מהם אחוזי הנכות בגובה מסוים להם זכאים, ולפי אחוזי הנכות שהוחלטו כך גם נקבע גובה הקצבה (יחד עם דרגת אי כושר – ראה סעיף הבא).
 • דרגת אי כושר – כלומר הקושי שלך לעבוד ולהשתכר בשל אחוזי הנכות שנקבעו כפי שהוסבר בסעיף 3.

איך מקבלים קצבת נכות?

בכדי לקבל קצבת נכות יש צורך להגיש תביעה לקצבת נכות כללית וכן לעבור ועדה בביטוח הלאומי.

כיצד ניתן להשתתף בועדה בביטוח לאומי?

ראשית יש להגיש תביעה בביטוח הלאומי לנכות כללית. זאת ניתן לבצע באמצעות גורמי שיקום בקהילה, קופות חולים, בתי חולים, בתי חולים פסיכיאטריים וכמובן גם באמצעות הפורטל של ביטוח לאומי. גם עורך דין יכול להגיש את התביעה לביטוח לאומי. ברגע שהתביעה בטיפול, מקבלים זימון לועדה. למרות האפשרות לעשות זאת באופן עצמאי, מומלץ להיעזר בגורמי מקצוע.

כיצד להיערך לוועדה?

ביטוח לאומי שולח מכתב עם זימון לוועדה לתאריך מסוים. עד הועדה צריך לדאוג לאסוף את כל המסמכים הרפואיים המעידים על הנכות הרפואית/נפשית. ניתן להיעזר בגופים שונים, בעורך דין אך לא בהכרח. לביטוח הלאומי יש גוף שנקרא “יד מכוונת” מטעם הביטוח הלאומי,  שללא תשלום יכול לעזור לך לבנות את תיק המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לועדה.

מה קורה בועדה?

בועדה בדרך כלל יש גורם רפואי מקצועי בגין המוגבלות עליה מעוניינים לקבל נכות. מטעמך תוכל להביא גם מלווה (עורך דין, קרוב משפחה, עובדת סוציאלית ) לועדה. צריך לוודא שנמצאים בידיך המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. במהלך הועדה יישאלו אותך מספר שאלות על הקשיים  הרפואיים/נפשיים עמם אתה מתמודד ועל תפקודך היום יומי.

בתום הועדה הרופא וגורמים נוספים בביטוח הלאומי מחליטים מהם אחוזי הנכות ואת דרגת אי כושר העבודה. שני הפרמטרים האלה קובעים את גובה הקצבה או זכאות לקצבה בכלל.

ברגע שביטוח לאומי קובע כי אחוזי הנכות שלך הם לפחות 40% על בסיס קושי נפשי, תוכל להיות זכאי לשירותי סל שיקום ולהמשיך בתהליך מול סל השיקום במשרד הבריאות.

מעבר לאתר משרד הבריאות למידע נוסף

מה זה בעצם קצבת נכות?

מי שלא יכול להשתכר מבחינה רפואית והנו תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים , זכאי לקצבה חודשית מהביטוח הלאומי הנקראת קצבת נכות כללית.

ישנם ארבעה תנאים לפיהם זכאים לקצבת נכות:

 • תושב ישראל מעל גיל 18
 • מי שאין לו הכנסה או שההכנסה שלו מעבודה היא נמוכה בכ – 60% מהשכר הממוצע במשק (פחות מ 6331 ₪ )
 • השתתפות בועדה מטעם הביטוח הלאומי אשר קובעת מהם אחוזי הנכות בגובה מסוים להם זכאים, ולפי אחוזי הנכות שהוחלטו כך גם נקבע גובה הקצבה (יחד עם דרגת אי כושר – ראה סעיף הבא).
 • דרגת אי כושר – כלומר הקושי שלך לעבוד ולהשתכר בשל אחוזי הנכות שנקבעו כפי שהוסבר בסעיף 3.

איך מקבלים קצבת נכות?

בכדי לקבל קצבת נכות יש צורך להגיש תביעה לקצבת נכות כללית וכן לעבור ועדה בביטוח הלאומי.

כיצד ניתן להשתתף בועדה בביטוח לאומי?

ראשית יש להגיש תביעה בביטוח הלאומי לנכות כללית. זאת ניתן לבצע באמצעות גורמי שיקום בקהילה, קופות חולים, בתי חולים, בתי חולים פסיכיאטריים וכמובן גם באמצעות הפורטל של ביטוח לאומי. גם עורך דין יכול להגיש את התביעה לביטוח לאומי. ברגע שהתביעה בטיפול, מקבלים זימון לועדה. למרות האפשרות לעשות זאת באופן עצמאי, מומלץ להיעזר בגורמי מקצוע.

כיצד להיערך לוועדה?

ביטוח לאומי שולח מכתב עם זימון לוועדה לתאריך מסוים. עד הועדה צריך לדאוג לאסוף את כל המסמכים הרפואיים המעידים על הנכות הרפואית/נפשית. ניתן להיעזר בגופים שונים, בעורך דין אך לא בהכרח. לביטוח הלאומי יש גוף שנקרא “יד מכוונת” מטעם הביטוח הלאומי,  שללא תשלום יכול לעזור לך לבנות את תיק המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לועדה.

מה קורה בועדה?

בועדה בדרך כלל יש גורם רפואי מקצועי בגין המוגבלות עליה מעוניינים לקבל נכות. מטעמך תוכל להביא גם מלווה (עורך דין, קרוב משפחה, עובדת סוציאלית ) לועדה. צריך לוודא שנמצאים בידיך המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. במהלך הועדה יישאלו אותך מספר שאלות על הקשיים  הרפואיים/נפשיים עמם אתה מתמודד ועל תפקודך היום יומי.

בתום הועדה הרופא וגורמים נוספים בביטוח הלאומי מחליטים מהם אחוזי הנכות ואת דרגת אי כושר העבודה. שני הפרמטרים האלה קובעים את גובה הקצבה או זכאות לקצבה בכלל.

ברגע שביטוח לאומי קובע כי אחוזי הנכות שלך הם לפחות 40% על בסיס קושי נפשי, תוכל להיות זכאי לשירותי סל שיקום ולהמשיך בתהליך מול סל השיקום במשרד הבריאות.

מעבר לאתר משרד הבריאות למידע נוסף

מה זה בעצם קצבת נכות?

מי שלא יכול להשתכר מבחינה רפואית והנו תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים , זכאי לקצבה חודשית מהביטוח הלאומי הנקראת קצבת נכות כללית.

ישנם ארבעה תנאים לפיהם זכאים לקצבת נכות:

 • תושב ישראל מעל גיל 18
 • מי שאין לו הכנסה או שההכנסה שלו מעבודה היא נמוכה בכ – 60% מהשכר הממוצע במשק (פחות מ 6331 ₪ )
 • השתתפות בועדה מטעם הביטוח הלאומי אשר קובעת מהם אחוזי הנכות בגובה מסוים להם זכאים, ולפי אחוזי הנכות שהוחלטו כך גם נקבע גובה הקצבה (יחד עם דרגת אי כושר – ראה סעיף הבא).
 • דרגת אי כושר – כלומר הקושי שלך לעבוד ולהשתכר בשל אחוזי הנכות שנקבעו כפי שהוסבר בסעיף 3.

איך מקבלים קצבת נכות?

בכדי לקבל קצבת נכות יש צורך להגיש תביעה לקצבת נכות כללית וכן לעבור ועדה בביטוח הלאומי.

כיצד ניתן להשתתף בועדה בביטוח לאומי?

ראשית יש להגיש תביעה בביטוח הלאומי לנכות כללית. זאת ניתן לבצע באמצעות גורמי שיקום בקהילה, קופות חולים, בתי חולים, בתי חולים פסיכיאטריים וכמובן גם באמצעות הפורטל של ביטוח לאומי. גם עורך דין יכול להגיש את התביעה לביטוח לאומי. ברגע שהתביעה בטיפול, מקבלים זימון לועדה. למרות האפשרות לעשות זאת באופן עצמאי, מומלץ להיעזר בגורמי מקצוע.

כיצד להיערך לוועדה?

ביטוח לאומי שולח מכתב עם זימון לוועדה לתאריך מסוים. עד הועדה צריך לדאוג לאסוף את כל המסמכים הרפואיים המעידים על הנכות הרפואית/נפשית. ניתן להיעזר בגופים שונים, בעורך דין אך לא בהכרח. לביטוח הלאומי יש גוף שנקרא “יד מכוונת” מטעם הביטוח הלאומי,  שללא תשלום יכול לעזור לך לבנות את תיק המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לועדה.

מה קורה בועדה?

בועדה בדרך כלל יש גורם רפואי מקצועי בגין המוגבלות עליה מעוניינים לקבל נכות. מטעמך תוכל להביא גם מלווה (עורך דין, קרוב משפחה, עובדת סוציאלית ) לועדה. צריך לוודא שנמצאים בידיך המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. במהלך הועדה יישאלו אותך מספר שאלות על הקשיים  הרפואיים/נפשיים עמם אתה מתמודד ועל תפקודך היום יומי.

בתום הועדה הרופא וגורמים נוספים בביטוח הלאומי מחליטים מהם אחוזי הנכות ואת דרגת אי כושר העבודה. שני הפרמטרים האלה קובעים את גובה הקצבה או זכאות לקצבה בכלל.

ברגע שביטוח לאומי קובע כי אחוזי הנכות שלך הם לפחות 40% על בסיס קושי נפשי, תוכל להיות זכאי לשירותי סל שיקום ולהמשיך בתהליך מול סל השיקום במשרד הבריאות.

מעבר לאתר משרד הבריאות למידע נוסף

Contact us

  Name
  Email
  Phone number
  Write A message
  Back top top