Skip to Content Contact Us
Course Banner

סדנאות הכנה לעולם העבודה

סדנאות הכנה לעולם העבודה נוגעות בקשת רחבה של נושאים הקשורים להכנה לעולם העבודה.
הסדנאות פרקטיות ממוקדות ובהתאמה אישית לפי הצרכים של קהל היעד.
כל סדנא עומדת בפני עצמה, ניתן לבחור סדנא אחת או מספר סדנאות.
כל סדנא אורכת 45 דקות.

למי מיועדות הסדנאות?

 • בני שירות לאומי
 • חיילים משוחררים
 • נוער בסיכוי

עם מה יוצאים מכל סדנא?

בסיום כל סדנא תכירו כלי חדש שיכין אתכם לעולם העבודה בצורה הטובה יותר.

כלס מה לומדים פה ?

הסדנאות מחולקות ל3 נושאים:

 • מיקוד שליטה פנימי וחיצוני: אז מי באמת שולט בחיים שלי - אני, או כל האחרים?
 • הצרכים שלי ותעסוקה: מה מקום עבודה יכול לתת לי, ומה מזה אני צריכ.ה?נכיר את המודל של אברהם מסלאו ונחקור איפה הוא פוגש אותנו מבחינה תעסוקתית.
 • כיצד אדע לבחור נכון? ממה לאכול לארוחת בוקר ועד לקריירה, החיים שלנו רצופים בחירהאחרי בחירה. נלמד כיצד לקבל כל בחירה בשיטה המתאימה לה.
 • כישורים זה החיים: מה מעסיקים באמת רוצים? אילו מיומנויות הם מוכנים ללמד, ועם מה רצוי שנגיע?
 • כישורים זה החיים: מה מעסיקים באמת רוצים? אילו מיומנויות הם מוכנים ללמד, ועם מה רצוי שנגיע?
 • כישורים ניתנים להעברה: אין ניסיון? יש ניסיון!נלמד ונגלה אלו מיומנויות וכישורים כבר יש לנו, ואולי אפילו לא ידענו.
 • ערכים ותחביבים: הדברים שחשובים לנו הולכים איתנו לכל מקום- גם לעבודה.
 • הולנד -זיהוי הכיוון התעסוקתי שלי
 • חוזקות עוצמות ומשאבים
 • בודת צוות: מכפיל הכוח של החיים.נתרגל איך לעבוד יחד כדי להגיע הכי גבוה שאפשר.
 • מסוגלות תעסוקתית. נלמד מההצלחות שלנו כדי להאמין בהן -ובעצמנו.

 • מיקוד שליטה פנימי וחיצוני: אז מי באמת שולט בחיים שלי - אני, או כל האחרים?
 • הצרכים שלי ותעסוקה: מה מקום עבודה יכול לתת לי, ומה מזה אני צריכ.ה?נכיר את המודל של אברהם מסלאו ונחקור איפה הוא פוגש אותנו מבחינה תעסוקתית.
 • סביבות עבודה: כשהעציץ לא פורח, בודקים אם שתלנו בקרקע הנכונה.נאפיין את סביבות העבודה שיאפשרו לנו לבטא את עצמנו - ולפרוח.
 • כיצד אדע לבחור נכון? ממה לאכול לארוחת בוקר ועד לקריירה, החיים שלנו רצופים בחירהאחרי בחירה. נלמד כיצד לקבל כל בחירה בשיטה המתאימה לה.
 • כישורים זה החיים: מה מעסיקים באמת רוצים? אילו מיומנויות הם מוכנים ללמד, ועם מה רצוי שנגיע?
 • כישורים ניתנים להעברה: אין ניסיון? יש ניסיון!נלמד ונגלה אלו מיומנויות וכישורים כבר יש לנו, ואולי אפילו לא ידענו.
 • ערכים ותחביבים: הדברים שחשובים לנו הולכים איתנו לכל מקום- גם לעבודה.
 • הולנד -זיהוי הכיוון התעסוקתי שלי
 • וזקות עוצמות ומשאבים
 • עבודת צוות: מכפיל הכוח של החיים.נתרגל איך לעבוד יחד כדי להגיע הכי גבוה שאפשר.
 • מסוגלות תעסוקתית. נלמד מההצלחות שלנו כדי להאמין בהן -ובעצמנו.

 • מיקוד שליטה פנימי וחיצוני: אז מי באמת שולט בחיים שלי - אני, או כל האחרים?
 • צרכים שלי ותעסוקה: מה מקום עבודה יכול לתת לי, ומה מזה אני צריכ.ה?נכיר את המודל של אברהם מסלאו ונחקור איפה הוא פוגש אותנו מבחינה תעסוקתית.
 • סביבות עבודה: כשהעציץ לא פורח, בודקים אם שתלנו בקרקע הנכונה.נאפיין את סביבות העבודה שיאפשרו לנו לבטא את עצמנו - ולפרוח.
 • כיצד אדע לבחור נכון? ממה לאכול לארוחת בוקר ועד לקריירה, החיים שלנו רצופים בחירהאחרי בחירה. נלמד כיצד לקבל כל בחירה בשיטה המתאימה לה.
 • כישורים זה החיים: מה מעסיקים באמת רוצים? אילו מיומנויות הם מוכנים ללמד, ועם מה רצוי שנגיע?
 • כישורים ניתנים להעברה: אין ניסיון? יש ניסיון!נלמד ונגלה אלו מיומנויות וכישורים כבר יש לנו, ואולי אפילו לא ידענו.
 • ערכים ותחביבים: הדברים שחשובים לנו הולכים איתנו לכל מקום- גם לעבודה.
 • הולנד -זיהוי הכיוון התעסוקתי שלי
 • חוזקות עוצמות ומשאבים
 • בודת צוות: מכפיל הכוח של החיים.נתרגל איך לעבוד יחד כדי להגיע הכי גבוה שאפשר.
 • סוגלות תעסוקתית. נלמד מההצלחות שלנו כדי להאמין בהן -ובעצמנו.

Contact us

  Name
  Email
  Phone number
  Write A message
  Back top top